Skip to main content
Eerste consultatie Greet Mulier

Eerste consultatie

Tijdens deze consultatie zal de orthodontist het gebit en het gelaat klinisch bestuderen en aandachtig luisteren naar de vragen/wensen van u als patiënt. Er kan uitleg gegeven worden in verband met de mogelijkheden, de noodzaak tot behandelen en u kan geïnformeerd worden over het ideale tijdstip waarop de behandeling in uw geval best kan gestart worden.

Er wordt voldoende tijd gepland en deze consultatie vindt plaats in de consultkamer. Er is alle ruimte voor het stellen van vragen.
Soms wordt de situatie met een gerichte tussentermijn verder opgevolgd en in de andere gevallen kan er een tweede consult gepland worden om de nodige gegevens van het gebit en gelaat te verzamelen.

Het is ook mogelijk dat er besloten wordt om niet of niet dadelijk te beginnen en dan kan de nodige administratie voor het ziekenfonds in orde gebracht worden.

Contact

Neem contact op met ons
voor een consultatie