Skip to main content
Over orthodontie

Over orthodontie

Orthodontie is de specialisatie binnen de tandheelkunde die zich toelegt op de correctie van de onregelmatige stand van tanden en kaken, zowel bij kinderen als bij volwassenen, met als doel een mooi en goed functionerend gebit te bekomen.
Een orthodontische behandeling zorgt zowel voor een esthetische als functionele verbetering. Het is belangrijk een situatie in te stellen waarbij niet alleen een mooie lach bekomen wordt, maar waarbij ook de gebitselementen mooi in elkaar passen. Zo kan een langdurig mooi resultaat nagestreefd worden.
Een behandeling wordt meestal enkel opgestart indien de noodzaak zich voordoet; dit houdt in dat het tijdstip waarop begonnen wordt bij iedereen verschillend is.
Het tijdstip van de start wordt vooral bepaald door de aard van het probleem (plaatsgebrek en scheefstand van de tanden/plaats overschot of spleetjes tussen de tanden/afwijking in de kaakrelatie/ontbrekende tanden/moeilijke wisseling), de groeifase (algemene maturatie) en de verscheidenheid aan apparatuur die kan aangewend worden.
Er moet vaak rekening gehouden worden met de groeispurt tijdens de puberteit. Tijdens die groeispurt werken behandelingen die erop gericht zijn een overbeet te behandelen veel beter.

Op een eerste bezoek heeft de orthodontist de mogelijkheid om het probleem te situeren en zal er nader ingegaan worden op het juiste tijdstip van de behandeling. De timing van de behandeling is een zeer belangrijk gegeven: te vroeg kan leiden tot een langere behandelingsduur en te laat kan de behandeling veel bemoeilijken.

Indien het een goed tijdstip lijkt om een eventuele behandeling te starten wordt vervolgens een afspraak gemaakt voor het verzamelen van de gegevens (gebitsafdrukken en röntgenfoto’s). Op die manier kan een gedetailleerd behandelingsplan uitgewerkt en nadien besproken worden.

Het is ook mogelijk dat een eventuele behandeling nog even uitgesteld kan worden.
De behandelingsmogelijkheden kunnen in het kort even toegelicht worden en in overleg kan er afgesproken worden de situatie met bepaalde tussentermijn nog enige tijd goed op te volgen.
In vele gevallen ligt de gemiddelde leeftijd van de definitieve orthodontische behandeling rond 11-14 jaar. Uitzonderingen hierop zijn uiteraard mogelijk: de vroege orthodontische behandeling in het geval van een kruisbeet of dwangbeet, die vindt meestal plaats rond de leeftijd van 8 jaar.

Het is nooit te laat voor een orthodontische behandeling, het verplaatsen en rechtzetten van tanden is gedurende het hele leven mogelijk indien het gebit gezond en goed verzorgd is. Indien er een onderliggende afwijking is van de kaakrelatie kan de mogelijkheid bekeken worden dit eventueel te behandelen in combinatie met een chirurgische ingreep.
Over orthodontie

Nuttige info

  • Er is geen verwijsbrief van de tandarts nodig om een raadpleging bij de orthodontist te laten uitvoeren.
  • Je moet niet volledig gewisseld zijn vooraleer te kunnen starten met een behandeling. De groeifase is in vele gevallen zeker zo belangrijk als de gebitsontwikkeling om te bepalen wanneer het beste tijdstip is om te behandelen.
  • Jongeren die vóór hun 15de verjaardag bij het ziekenfonds een kennisgeving indienen voor een orthodontische behandeling hebben recht op een gedeeltelijke terugbetaling. De meeste ziekenfondsen voorzien bovenop de wettelijke terugbetaling nog een bijkomende premie. Informeer U hierover bij uw ziekenfonds en laat je 15de verjaardag niet voorbij gaan zonder dit attest in te dienen.
  • Ben je bijna 15, maar wil of kan je nu nog geen behandeling beginnen, dan kan voor het ziekenfonds mogelijks een aanvraag ten bewarende titel opgemaakt worden die de termijn van tussenkomst mogelijks verlengt tot latere leeftijd, bvb tot en met 21 jaar bij sommige ziekenfondsen.

Contact

Neem contact op met ons
voor een consultatie