Skip to main content
Planbespreking orthodont

Planbespreking

Ongeveer een maand nadat het uitgebreide onderzoek is gedaan, volgt een afspraak bij de orthodontist om de resultaten van het uitgebreid onderzoek te bespreken.

Aan de hand van de gemaakte foto’s en modellen wordt precies uitgelegd wat er aan de hand is met welke behandeling er het best iets aan gedaan kan worden.
Er wordt besproken wat voor soort beugel er nodig is, hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren en wat de kosten ongeveer zullen zijn. Er wordt een schriftelijke kostenopgave meegegeven. Tevens zal de orthodontist ingaan op verschillende zaken waar men rekening mee moet houden als er een beugel wordt gedragen. Ook tijdens dit gesprek is er opnieuw alle ruimte voor het stellen van vragen en het uiten van wensen.

Voor minderjarigen is het noodzakelijk dat bij het bespreken van het behandelvoorstel een ouder of voogd aanwezig is. Bij overige afspraken is begeleiding niet noodzakelijk. Als u als ouder of voogd nieuwsgierig bent naar de voortgang van de behandeling staat het u altijd vrij even mee te komen met een controle.

Wanneer na het opstellen van het orthodontische behandelingsplan blijkt dat de skelettale problematiek te uitgesproken is om deze alleen met orthodontische apparatuur te kunnen corrigeren, dient de orthodontische behandeling gecombineerd te worden met een orthognatische chirurgische ingreep.

Contact

Neem contact op met ons
voor een consultatie